• ganoderma ganoderma-text I KINA HAR ÖRTEN REDAN FLERA TUSEN ÅR TILLBAKA ANSETTS VARA UTOMORDENTLIGT EFFEKTIV. EN ÖRT HELT UTAN BIVERKNINGAR, ÄVEN EFTER LÅNGVARIGT BRUK. FÖRBÄTTRAR KROPPENS ALLMÄNNA TILLSTÅND OCH SJÄLVLÄKANDE FÖRMÅGA.
 • ganoderma ONE DRAGON MODELL FÖRGETAGET KONTROLLERAR HELA PROCESSEN FRÅN PRODUKTION TILL FÖRSÄLJNING.
 • ganoderma UPPFYLL DINA
  DRÖMMAR MED DXN!
  HÅLL FAST VID DIN HÄLSA! BLI EKONOMISK OBEROENDE! LEV PÅ EN HÖGRE LEVNADSSATANDARD! FÖRVERKLIGA DIG SJÄLV!
video GÅ MED
NU!

Erkännanden

DXN koncernen

 

GyárDXN, styrd från dess säte i Malaysia, har framgångsrikt förverkligat affärsidéerna "One Dragon", "One World One Market" och "One Mind". Hela processen av svampodling, bearbetning och marknadsföring sker under kontroll av DXN.  DXN har ett världsledande ledningssystem, en forsknings- och utvecklingsverksamhet och en produktlinje av hög kvalitet som garanterar framgång för både företaget och dess medarbetare. DXN är rankad # 28 på listan av världens främsta företag som bedriver direktförsäljning. 

 

"One Dragon"

 

Hela processen – odlingen, bearbetningen och marknadsföringen – sker under företagets strikta kvalitetskontroll.

Dato' dr. Lim Siow Jin är DXN:s grundare 

DXN grundades av Dato’ dr. Lim Siow Jin  år 1993. Han fick sin universitetsutbildning på det världsberömda Institute of Technology i Indien. Hans passionerade intresse för svamparnas gynsamma effekt på människornas hälsa har lett honom in i ganodermasvampens fantastiska värld. Hans forskningsresultat banade vägen för honom att i förebyggande syfte använda den läkande effekten av ganodermasvampen – eller Lingzhisvampen –som många betraktar som örternas kung.

 

"One World One Market"

 

Varje stamkund har tillgång till en världsomspännande anslutningsmöjlighet och ett bonussystem.

 

"One Mind"

 

Företaget och stamkunderna har en och samma vilja när det gäller DXN:s affärsverksamhet. 

 

Ganodermaodling 

 

Odling av ganoderma av toppkvalitet sker på DXN:s plantager med flera särskilda och viktiga karakteristiska särdrag. 

 

Dessa särskilda särdrag är följande: 

 

 • Lämpligt klimat – varm och fuktig miljö med en temperatur på 26-27° C 
 • Rent vatten – med ett fast pH värde på  7.0 -7.9 
 • Frisk luft – plantagerna ligger långt från bebodda och förorenade områden vilket gör att våra produkter inte innehåller några giftämnen. 
 • Ekologiska odlingsmetoder – naturliga ämnen såsom risskal och sågspån - används utan insektsdödande medel eller steroider. Med denna metod framställs mer än 200 typer av primära och sekundära ämnen såsom enzymer, koenzymer, aminosyror, vitaminer, kolhydrater och andra spårelement som påskyndar växten av svampen, börbättrar dess kvalitet, mängd och stärker dess motståndskraft mot olika skadegörande insekter och organismer.
 • Vävnadsodling - 2 miljoner ganodermasvampar odlas på enkla växtförädlingsanstalter av toppkvalitet.
 • Hängande Odlingsmetod – används för att ganodermasvampen ska kunna växa utan att komma i kontakt med oönskade ämnen. 

 

 

Ganoderma ültetvényDXN odlar ganodermasvampar på ett område på 70 hektar. Det är den största odlingen i Malaysia och den första som fick Lloyd Kvalitetssäkringsföretagets  MS ISO 14001:2004 certifikat i juli 2000. Certifikatet  intygar att alla processer inom ganodermaodlingen lever upp till kraven i den internationella standarden MS ISO14001:2004 och uppfyller alla av Miljöministeriet ställda krav.

 

I november år 2007 ackrediterade Jordbruksministeriet DXN:s Lingzhiodling i Malaysias Ekoplan, vilket innebär att den motsvarar MS1529:2001 standarden och kraven för Certifierade Ekoodlingar. 

 

DXN:s läkemedelsfabrik ligger på en 34.000 kvadratmeters area och är utrustad med anordningar av världsklass. Det är den första ganodermabearbetningsfabrik i Malaysia som det Australiensiska Hälsoministeriet tilldelade det Australiensiska Therapeutic Goods Administration:s  (TGA) certifikat för terapeutiska hjälpmedel. I september år 1999 fick företaget också  Lloyd Kvalitetssäkringsföretagets MS ISO 9001 200 certifikat. Företaget var bland de första som fick Malaysiska Hälsovårdsminnisteriets Nationella Läkemedelsbyrås GMP certifikat (God Tillverkningspraxis).

 

De två DXN kaffefabrikerna befinner sig på en inbyggd yta på 42.000 kvadratmeter med anläggningar av världsklass där man framställer livsmedel och drycker. 

 

SpirulinaDen nyligen byggda DXN-fabriken består av en kosmetisk och en juice och enzymproducerande avdelning. I augusti år 2007 tilldelades den kosmetiska avdelningen Malaysiska Hälsovårdsministeriets Nationella Läkemedelsbyrås GMP certifikat. Denna fabrik har en ungefärlig yta på 70.000 kvadratmeter. 

 

DXN Marknadsföring är det första MLM-företag som startade affärsidén „One World-One Market”, som möjliggjör att distributörer från olika länder sponsrar nya distributörer på lokal-, eller internationell nivå. DXN-koncernen är Malaysias marknadsledande MLM-exportör.

 

Forskning och utveckling ligger högt på DXn:s agenda för att säkerställa att endast produkter av högsta kvalitet tillverkas. Detta åtagande inom forskning har lett till att företagets produkter motsvarar den högsta internationella standarden och är så naturliga som möjligt.

 

One World One MarketLaboratoriet i DXN Holding Bhd. tilldelades den 17 juli år 2006. MS ISO/IEC 17025  certifikat som erkände laboratoriets tekniska nivå, verksamhetens utsträckning och kvalitetshanteringssystem.

 

Bland DXN:s långsiktiga målsättningar har forskning och utveckling en stor betydelse, eftersom företaget prioriterar miljövänlig teknik och praxis samt människornas hälsa i produktionens alla faser. 

© Copyright DXN Europe 2009.